SV

Konstmuseet Hiekka – Kustaa Hiekkas Stiftelse

Detta museum fick sitt upphov av en donation som industrirådet Kustaa Hiekka gjorde år 1931. Nedan en sammanfattning av hans rätt märkliga levnadsbana och om bakgrunden till museets uppkomst.

Kustaa Hiekka föddes den 12 oktober 1855 i Letala, en socken ett par mil nordost om Nystad. Föräldrarna var av bondesläkt och Kustaa var det fjärde barnet bland 12 syskon. Som sitt kommande yrke valde han guldsmedsbanan.

Efter att ha gått i lära hos guldsmed Holm i Nystad, utförde han sitt gesällarbete och avlade sin examen i Åbo 1878. År 1879 äktade han guldsmedsänkan Henrika Arenius i Tammerfors. Giftermålet medförde även att han blev medägare i en etablerad guldsmedsaffär i staden.

Museon julkisivu

Kustaa Hiekkas konstmuseum (Foto: Nina Koskinen)

Hittills hade tillverkningen av guld- och silverföremål utövats enbart som hantverk. Kustaa Hiekka insåg att tillverkningen i det kommande skulle komma att ske maskinellt. Som en följd härav grundade han Finska Guldsmeds Ab. i Åbo 1898. Med rätta kan därför Kustaa Hiekka anses som den finska gulsmedsindustrins grundläggare och skapare.

Karaktäristiska drag för Kustaa Hiekka alltsedan ungdomen var hans stora intresse för konst och vilja att se sig omkring i världen. Redan som en 22-årig guldsmedsgesäll besökte han 1878 världsutställningen i Paris, vilket för en person i hans ställning var en ganska ovanlig företeelse på den tiden. Där bekantade han sig med stadens världsberömda museer och konstsamlingar. Det gav honom nya impulser och styrka och inspirerade honom i hans föresatser att själv bli en konstsamlare. Senare utsträckte han sina resor till alltmera fjärran belägna länder och gjorde även en jordenrunt resa. Från sina många resor inhandlade och samlade han en ansenlig mängd konst- och värdeföremål.

Det var på 1920-talet som tanken på att grunda ett eget konstmuseum föddes. Vid förverkligandet av sina planer lät han uppföra museets nuvarande byggnad vid Pirkankatu 6. Museet överlät han sedan åt stiftelsen som bär hans namn för vidare förkovran. I detta museum kan eftervärlden nu se och beundra de talrika konstverk och värdeföremål som Hiekka genom målmedveten energi och ambition lyckades samla ihop under sin livstid.

Förutom detta museum gjorde han även många andra donationer för kulturella och välgörande ändamål. Han hyste stort intresse för sin omgivning som han var djupt engagerad i. Det kan nämnas att han bl.a. i 32 års tid var medlem av stadsfullmäktige i Tammerfors. Kustaa Hiekka avled 1937 i sin hemstad 82 år gammal


Konstmuseet Hiekka

Pirkankatu 6, Tammerfors, Finland
Tel. +358 (0) 50 523 7251

Direktiv för ett tryggt museibesök:

  • Tillsvidare accepterar museet inga gruppbokningar och organiserar inte guidade turer.
  • Vi förutsätter att både besökare och personalen använder munskydd.
  • Kom ihåg att iaktta god handhygien.
  • Säkerhetsavstånd måste hållas (minst 2 meter).
  • Kom till museet endast om du är frisk.

Nuvarande öppettider:

tisdag, onsdag och torsdag
15–18

Stängt under helgdagar, och följande dagar år 2021:

24.6. öppet 12 – 16
27.6.
14.9. – 3.11.
23. – 26.12.
(Ändringar är möjliga.)

Entré:

12 € / 6 €
Barn under 7 år gratis.