in English på svenska auf Deutsch en français ???
Hiekan taidemuseo

OBS! Museet är tillfälligt stängt på grund av COVID-19-pandemin.

Öppettider:
tisdag,
onsdag och
torsdag 15 - 18,
söndag 12 - 15,
eller enligt överenskommelse (inte på lördagar).
Stängt under helgdagar, och följande dagar år 2020:
1.1.
9.2.–11.3.
9.4. öppet 12–16
12.4.
30.4. öppet 12–16
21.5.
31.5.
18.6. öppet 12–16
21.6.
6.12.
23.12. öppet 12–16
24.12.
31.12.
(Förändringar möjliga.)

Entré:
Vuxna 12 €
Studerande 6 €
Barn under 7 år gratis

Guidningar:
70 € på öppethållningsdagarna,
100 € på kvällarna och söndagar.
Inga guidningar på lördagar.

Telefon:
+358 50 523 7251

Adress:
Pirkankatu 6
33210 Tammerfors
FINLAND

Vi önskar er ett trevligt besök!

  KONSTMUSEET HIEKKA – KUSTAA HIEKKAS STIFTELSEDetta museum fick sitt upphov av en donation som industrirådet Kustaa Hiekka gjorde år 1931. Nedan en sammanfattning av hans rätt märkliga levnadsbana och om bakgrunden till museets uppkomst.

Kustaa Hiekka föddes den 12 oktober 1855 i Letala, en socken ett par mil nordost om Nystad. Föräldrarna var av bondesläkt och Kustaa var det fjärde barnet bland 12 syskon. Som sitt kommande yrke valde han guldsmedsbanan.

Efter att ha gått i lära hos guldsmed Holm i Nystad, utförde han sitt gesällarbete och avlade sin examen i Åbo 1878. År 1879 äktade han guldsmedsänkan Henrika Arenius i Tammerfors. Giftermålet medförde även att han blev medägare i en etablerad guldsmedsaffär i staden.

Kustaa Hiekkas konstmuseum (Foto: Nina Koskinen)

Hittills hade tillverkningen av guld- och silverföremål utövats enbart som hantverk. Kustaa Hiekka insåg att tillverkningen i det kommande skulle komma att ske maskinellt. Som en följd härav grundade han Finska Guldsmeds Ab. i Åbo 1898. Med rätta kan därför Kustaa Hiekka anses som den finska gulsmedsindustrins grundläggare och skapare.

Karaktäristiska drag för Kustaa Hiekka alltsedan ungdomen var hans stora intresse för konst och vilja att se sig omkring i världen. Redan som en 22-årig guldsmedsgesäll besökte han 1878 världsutställningen i Paris, vilket för en person i hans ställning var en ganska ovanlig företeelse på den tiden. Där bekantade han sig med stadens världsberömda museer och konstsamlingar. Det gav honom nya impulser och styrka och inspirerade honom i hans föresatser att själv bli en konstsamlare. Senare utsträckte han sina resor till alltmera fjärran belägna länder och gjorde även en jordenrunt resa. Från sina många resor inhandlade och samlade han en ansenlig mängd konst- och värdeföremål.

Det var på 1920-talet som tanken på att grunda ett eget konstmuseum föddes. Vid förverkligandet av sina planer lät han uppföra museets nuvarande byggnad vid Pirkankatu 6. Museet överlät han sedan åt stiftelsen som bär hans namn för vidare förkovran. I detta museum kan eftervärlden nu se och beundra de talrika konstverk och värdeföremål som Hiekka genom målmedveten energi och ambition lyckades samla ihop under sin livstid.

Förutom detta museum gjorde han även många andra donationer för kulturella och välgörande ändamål. Han hyste stort intresse för sin omgivning som han var djupt engagerad i. Det kan nämnas att han bl.a. i 32 års tid var medlem av stadsfullmäktige i Tammerfors. Kustaa Hiekka avled 1937 i sin hemstad 82 år gammal.


© Copyrights

The works of art may not be reproduced or utilized in any form or by any means electronical or mechanical including downloading, print-out, photocopying, recording or by on-line access or any information storage and retrieval system without permission in writing from copyrightholders. All rights reserved. © Artists, Visual Artists´ Copyright Society Kuvasto 1998, The Holders of Copyrights and Hiekka Art Museum.

Hiekan taidemuseo
Pirkankatu 6, 33210 Tampere, puh. 050 523 7251, 045 263 0028